Fotogalleri över platser i Irrbloss

 Bilderna nedan tillhör Eskilstuna stadsmuseum

Ärla stationssamhälle omkring 1940.

Ärla stationsbyggnad från norr.

 

 

Ärla brandstation. Dessa tappra män får ila ut ur samhället och

bistå länsman vid incidentet i Rinkestaallén 

 

Stinsen Johansson vid Eklångens järnvägstation 

 

Alton Palmquist speceriaffär i Eklången. Här förhör Henry Widman

handlanden Palmquist och får några intressanta tips. 

 


Välkommen

Välkommen till www.bengtlundblad.se.

Nyhetsbrev

Länkar